פרופסור רפי אלדור - מדד הפחד

מדד הפחד בישראל נמוך מזה של ארה"ב

מאת פרופסור רפי אלדור

מדד הפחד בישראל עומד היום על 9.2 נקודות לאחר שהיה בערכו הנמוך ביותר מאז ומעולם, ברמה של 8.58 נקודות. העלייה נובעת מהמצב הביטחוני שנוצר עקב תקרית החטיפה. מדד הפחד בארה"ב עומד על 12.06 לאחר שעלה מערכו הנמוך ביותר, רמה של 10.73, בעקבות המלחמה בעיראק ועלייה במחירי הנפט. בשני המקרים אנו רואים שהמצב הביטחוני העולמי השפיע על המצב הכלכלי, בייחוד על החשש בציבור מפני פגיעה כלכלית כתוצאה מהחמרה במצב הביטחוני. ניתן להבחין בשתי עובדות מעניינות: האחת, מדד הפחד בישראל נמוך מזה של ארה"ב והשנייה – שני מדדי הפחד הם מהנמוכים ביותר בשנים האחרונות.

מה ערכו של מדד הפחד היום לעומת תקופות אחרות?

מדד הפחד הנגזר מערכי האופציות הנסחרות בבורסה מצביע על תקופה שקטה ביותר הצפויה בתקופה הקרובה. מדד הפחד הנגזר מהאופציות הנסחרות על מדד תל אביב 25 עומד על כ-9.2 נקודות, והמדד המקביל על S&P בניו יורק עומד על כ- 12 נקודות. מדד הפחד הגיע לשיאו בימי המשבר של 2008 בארה"ב לרמה של 80 נקודות ובישראל לרמה של 45 נקודות. בממוצע מדד הפחד עומד על כ-20 נקודות במהלך 20 השנים האחרונות, ולפיכך כאשר מדד הפחד עומד על 10 נקודות הינו נמוך לכל הדעות.

מדוע מדד הפחד נמוך?

הסיבה לכך היא שהריביות בעולם נמוכות ביותר, וכמו כן, צפויה יציבות בשווקים הפיננסיים בעקבות הגילוי הנאות של נגידי הבנקים המרכזיים בעולם שהם אינם הולכים להעלות ריביות בשנה הקרובה. כל זאת בעקבות ההאטה כלכלית השוררת במדינות המפותחות. עליית ריבית בלתי צפויה עלולה להוריד את השווקים בשיעור חד ולהעלות את מדד הפחד בשיעור ניכר. יש לציין כי מדד הפחד עולה מהר ויורד לאט.

מדוע מדד הפחד בישראל הן עכשיו והן במשבר הכלכלי נמוך מזה של ארצות הברית?

למרות הקורלציה הגבוהה בין שתי המדדים, מדד הפחד בישראל נמוך מזה של ארה"ב כי המדיניות המאקרו כלכלית הצליחה בייצוב המשק בישראל יותר מזה שבארה"ב והראייה חוזקו של השקל מול הדולר.

מה ניתן לעשות כשמדד הפחד נמוך?

מדד פחד נמוך מצביע על מחירים נמוכים של פוליסות ביטוח של תיקי השקעות. המצב הזה יכול להימשך הרבה זמן אך מי שמזהה שמתקרבת ירידת שערים, זו בשבילו הזדמנות פז לבטח את עצמו במחירים נמוכים. פוליסות הביטוח האלה הן למעשה אופציות PUT והמדד נגזר ממחיריהן לאחר שמניחים כי הנוסחה לתמחור האופציות שעליה קיבלו בלאק, שולס ומרטון פרס נובל בשנת 1997 נכונה ומחלצים ממנה את התנודתיות הצפויה.

כיצד מחושב מדד הפחד ומדוע הוא נקרא כך?

מדד הפחד מחושב מנוסחת בלק ושולס כאשר ידועים כל הפרמטרים המרכיבים את הנוסחה מלבד מרכיב האי ודאות. מניחים שמחירי האופציות ידועים וגוזרים מהם את האי ודאות הצפויה שהינה מדד הפחד.

מדוע אי ודאות הצפויה הגלומה במחירי האופציות נקראת מדד הפחד?

השם מדד הפחד ניתן בעקבות האבחנה כי בזמן ירידות שערים חדות מדד הפחד מזנק לגבהים במהירות רבה ומוצאים כי התופעה נובעת מהפחד השורר בשוק. מדד הפחד נוטה לעלות מהר בתקופה של ירידות חזקות ולרדת לאט כשהביטחון חוזר למשקיעים.

מי פיתח לראשונה את מדד הפחד בארצות הברית?

פרופ' מנחם ברנר ופרופ' דן גלאי בשנת 1988 הציגו דרך לסחור על התנודתיות המחולצת מנוסחת בלאק, שולס ומרטון. הם פנו לקהילה האקדמית ואנשי הפרקטיקה. ראה אתרי אינטרנט של פרופ מנחם ברנר ופרופ' דן גלאי. אולם, רק כאשר רוברט ווילי הציג זאת בפני CBOE, בורסת הנגזרים בשיקגו, החלו לסחור באופציות על מדד הפחד.

מי יישם לראשונה מבחינה אקדמית את מדד הפחד בישראל?

פרופ' אלדור מהמרכז הבינתחומי, פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך, ומר יואב ליבל, מנכ"ל A-online, הציגו במאמרם שפורסם ע"י הקריה האקדמית אונו ב- 2008 את מדד הפחד הישראלי הנקרא VIXTA. מאז פרסמה הקריה האקדמית אונו בעזרת פרופ' יורם קרול את מדד הפחד וערכו הממוצע עומד על כ- 20 נקודות.

האם נסחרים נגזרים על המדד בישראל או בארה"ב?

בישראל, לא נסחרים נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים) על המדד אולם בארה"ב בבורסת שיקגו נסחרות אופציות קול ופוט (ונילה) ואופציות בינאריות על מדד הפחד ובעזרתן משקיעים מגדרים סיכונים של תיקי השקעות שלהם.